Xóa vân tay của nhân viên cũ đã nghỉ việc ra khỏi máy chấm công ( cách xóa thủ công )

Follow

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.