Thiếu ngày công, nhiều nhân viên phản ánh có quét vân tay nhưng không có báo cáo công

Follow

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.