Hướng dẫn cài đặt HRPRO7 BASIC trên máy phụ

Follow

Comments

1 comment

  • Avatar
    Mr Chương

    Mình đã cài đặt xong trên máy client để kết nối tới máy chủ cài đặt HRPro 7 Basic.Kết nối ok nhưng khi mình vào quản lý thiết bị thì nhìn thấy máy chấm công nhưng khi chọn kết nối báo là "Máy chưa được đang ký".

Please sign in to leave a comment.