Các câu hỏi thường gặp về chức năng sản phẩm

Follow

Comments

1 comment

  • Avatar
    Như ý

    Hỏi: có thể thay đổi mã số chấm công của nhân viên trên máy được không?
    Trả lời: muốn thay đổi thì phải xóa vân tay cũ, đăng ký lại vân tay đó với mã số mới.

Please sign in to leave a comment.