Chức năng cho phép chọn chế độ chấm công trên máy IFACE bằng phần mềm ( áp dụng cho nhiều người cùng lúc )

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.